‹ назадначало 12.09.2019
 

За една по-добра учебна година


  Образованието е най-важната функция както в живота на обществото, така и в живота на човек. Докато е малко едно дете, получава грижи и внимание от семейството си и всички заобикалящи го близки. Когато порасне и тръгне на училище за него всичко се променя – средата става различна, приятелите също. Родителите не трябва да забравят, че детето не бива да се възпитава само в училище, а техния пример винаги ще бъде водещ за тяхното поведение.  От своя страна учителите са тези, които трябва да подпомогнат доизграждането на личността като поощряват личностните качества на всяко едно от децата.

Въпреки грижите, които получават някои деца, а най-вече за тези които нямат стабилна семейна среда и поради това се е случило да нарушат закона и защото ние от МКБППМН вярваме, че детското развитие  е процес, който може да бъде позитивно повлиян, когато децата имат подкрепяща, контролираща и стимулираща среда ние с радост подарихме на децата, които след разгледани възпитателни дела имат наложена мярка по чл. 13, ал.1, т. 5 от ЗБППМН „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ канцеларски материали необходими на всеки ученик, а именно тетрадки, химикали, моливи, флумастери и т.н.

През учебната 2019/2020г. ще продължим да работим за ограничаване и предотвратяване на противообществените прояви и предоставяне на поле за изяви на учениците с фокус върху творчеството и образованието, защото Образованието е основата върху която се изгражда всичко красиво и стойностно.

 Галерия