‹ назадначало 26.06.2020
 

26 юни-Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици


 Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици.

   Последните години поднесоха нови предизвикателства, касаещи наркотиците -  нараства динамиката на поява на нови психоактивни вещества, появяват се нови      начини на трафикиране и иновационни разпределителни канали.Наблюдава се увеличаване както на задържания по отношение количество  наркотици , така и на броя на залавянията, констатирани на границите на страната ни.

  Целта на дейностите в тази област е подобряване на общественото здраве, на здравето и социалното функциониране на отделния човек, повишаване степента на защитеност и сигурност на обществото към разпространението на наркотици, чрез предприемане на балансиран и интегриран подход по отношение на проблема с наркотиците и наркоманиите и чрез осигуряване на надеждни и ефикасни методи за намаляване на търсенето на незаконни наркотични вещества.

Основната задача на родителите е как да предпазим нашите деца.

    -Разговаряйте с детето си,всеки ден и по всякакви поводи.Трябва всеки ден да ги изслушваме.Доброто изслушване включва да покажеш, че си внимателен, да се опитаме да разберем какво ни казва детето, да отделим време, за да разберем какви са чувствата и вижданията му, да не настояваме  собствени виждания да бъдам непременно чути.

    -Винаги трябва ние възрастните да се поставяме се  тяхно място!

    -За младите хора ще бъде полезно да разберат, че оценяваме трудностите им и разбирате как се чувстват.Просто  трябва да им покажем, че сме чувствителни към техните проблеми и се опитваме да гледаме на света с техните очи.

    -Трябва да прекарваме повече време по възможност с   децата си!Отделяйте време, което ще прекарате с децата си и планирайте заедно.Запознайте се с приятелите им!

    -Приятелската среда оказва силно влияние върху постъпките на всяко дете. Затова е необходимо да познавате децата, с които контактува през свободното си време.

    - Не забранявайте категорично контакта с дете, което не ви харесва,защото ефекта ще бъде обратен.Опитайте се да обясните какво не харесвате в поведението на приятеля му.

ПООЩРЯВАЙТЕ ДЕТЕТО СИ И ВИНАГИ ГИ ПОДКРЕПЯЙТЕ!

 Галерия