‹ назадначало 24.08.2017
 

Училище без агресия – желано училище от учениците


    Един от най- сериозните проблеми в обществото ни и в българските училища, дори и детски градини, е агресията сред децата и младежите. Обществото е шокирано от рязкото увеличаване на агресивните прояви на учениците, които в някои случаи завършват с крайности – убийства. За съжаление агресията в училище се увеличава все повече и повече. Медиите постоянно ни заливат с информация по темата. Насилието в българското училище се разраства , това е видно за всички  и обществото трябва да реагира. Насилието е резултат от агресивното поведение на хората един спрямо друг, или като поведение,с което преднамерено се нанася вреда физическа или психическа на индивид или на група хора.
 Децата гледат филми, пълни с насилие, убийства,кръв. Музиката, която слушат е с цинични текстове. Идеалите, в които вярват младите хора , се подменят. Човекът  става все по-зъл и по-агресивен. Децата –също. От речника им изчезват думи като “моля”, “благодаря”, “извинявай”.  
    С навлизането на компютъра в нашия живот, децата с часове играят в къщи или в компютърните зали на игри в които има оръжия, насилие, убийства, обири, гангстери и др. Децата с часове играят на тези игри и се идентифицират с образи на наркопласьори, убийци. Възниква неосъзнат конфликт между любовта и омразата, между правилното и неправилното. Щом като тук мога да открадна кола или да ограбя банка, защо да не го направя и в действителност ?     Децата, особено по-малките трудно правят разлика между игра и действителност. Чрез такъв тип игра детето привиква с агресията. Можеш да станеш агресивен ,ако наблюдаваш агресивни деяния, които са представени като положителен акт. В структурата на такъв тип игри можеш да станеш герой  единствено ако убиваш, стреляш и т.н. Детето не може да разбере защо в училище не бива да удря никого, след като героите го правят. Така игрите, на които детето играе, затвърждават у него виждането,чу агресията е нещо нормално. Причините за насилието, упражнявано от деца върху деца, и преди всичко за "училищното насилие" са страшно много - от семейната среда и родителския контрол през училището като институция до ценностите в обществото.
    Работата с  децата, извършващи насилие – с тях трябва да работят психолози, педагогически съветници, инспектор от ДПС,МКБППМН и др.Насилието ще продължи да екскалира,  след като децата знаят и са сигурни, че ще останат ненаказани. Преместване от едно училище в друго вече не е наказание.
     Промяната на нагласите и нетърпимостта на обществото към агресията и насилието е наложителна, защото там някъде в потока от информационни данни сред комуникационните мрежи има един невидим свят, за съжаление създаден от възрастни, който налага опасен ефект върху психиката и съзнанието на децата ни.
На практика това предполага всички възрастни  - родители, учители, медии, правителствени , неправителствени организации  да обединят усилията си, да насочат децата към позитивни поведенчески модели към реално позитивно възпитание към спорт, изкуство и други алтернативни форми на работа. Децата имат нужда от нас, от нашата помощ и подкрепа.?  
    Агресията се предизвиква от сблъсъка между желанията на индивида и непреодолимите препятствия, които са пред него. Агресивното поведение е свързано с причиняване на вреда на друг човек, което се прави съзнателно или несъзнателно.  Насилието в българското училище се увеличава все повечеи повече.Обществото е обезпокоено от нарастваща вълна на насилие в българското училище.Децата ни не бива да бъдат нито жертви на насилие, нито насилници.Това зависи от родителите, от учителите и от цялото ни общество.
    Затова нека призива "Не затваряй очи" да ни съпътства винаги както срещу насилието в училище,така и за останалите ужасни неща които ни се случват в това трудно време.

Ако се чувствате застрашени,имате нужда от помощ може да потърсите Местна Комисия  за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни гр.Айтос телефон-0558 28637 ,mk_aitos@abv.bg  Галерия