‹ назадначало 03.06.2019
 

64 ученици участваха в конкурс на Община Айтос и МКБППМН-Айтос с колажи на тема "Тютюнопушене"


Кметът Васил Едрев връчи наградите на 31 май- световен ден без тютюнев дим

Резултатите от конкурса за колаж на тема ТЮТЮНОПУШЕНЕ организира МКБППМН към Община Айтос, по повод 31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ. Целта на конкурса е да бъде предоставена на учениците възможност да предадат своите чувства, настроение и вътрешни изживявания, свързани с тютюнопушенето, чрез силата на собственото си въображение.

 Участваха 64 ученици, индивидуално или в екип, като според регламента в един екип не може да има повече от петима членове.  Конкурсът се проведе в две възрастови групи - за ученици от V-ти до VІІІ-ми клас и за ученици от IX-ти до XII-ти клас

Крайният срок за представяне на колажите за конкурса беше 22 май 2019 г.

Комисия оцени творбите, като анонимността на авторите по време на оценката беше запазена. Критериите за оценка бяха - придържане към темата на конкурса;, оригиналност на идеята, творчество и креативност, сложност на изработката; използване на различни материали и доброто им съчетание – разположение, оформление, правопис.

С творбите, МКБППМН Община Айтос организира изложба в Ритуалната зала, където на 31 май бяха обявени резултатите от конкурса. Кметът Васил Едрев поздрави участниците и техните ръководители и връчи наградите. Ето и кои ученици ги получиха.       

Нагрдени  9-12  клас

I-во място

Еип

11 клас, СУ "Христо Ботев" - гр.Айтос

Бурчин  Илязова

Дарина Иванова

Кристина Радева

Себиле Хюсеин

Назмие Салиева

II-ро място

Екип

10 клас, СУ "Христо Ботев" - гр.Айтос

Емел Ибрям

Анелия Луизова

Дуйгу Касимова

Йордана Петрова

Айлер Байрямова

Наградени 5-8 клас

I-во  място

Екип

8 а клас, ПГСС "Златна нива"

Илия Кирчев Лечев- 8 а ПГСС "Златна нива"

Живко Зафиров Иванов -8 а ПГСС "Златна нива"

Индивидуални

Айше Ибряб  Ахмед-8 б СУ "Н.Й.Вапцаров"

II-ро място

Индивидуални

Джейда Орханова Реджебова -7-ми клас, "Св. Св. Кирил и Методий" с.Карагеоргиево

Иван Фотев Иванов-6-ти клас СУ "Христо Ботев" - Айтос

Екип  

6-ти клас ОУ "Христо Ботев" с.Мъглен

Гюлшен Мюмюн Кемил- 6-ти клас ОУ "с.Мъглен

Еда Ахмед Сеид

Зейнеб Мехмед

Идает Хюсеин Ахмед

Шюкран Мурад Шукри

III-то място

Индивидуални

Самуел Пламенов -8Б, СУ "Н.Й.Вапцаров" - Айтос

Янислав Колев -8Б, СУ "Н.Й.Вапцаров" - Айтос

Екипи

8 б клас, СУ "Н.Й.Вапцаров" - град Айтос

Иван Стефанов Чаков

Мийрем Сезгин Мустафа

Мийрем Хюсеин Юмер

Хатче Махмуд Юсуф 

6-ти клас ОУ "Христо Ботев" с.Пирне

Юлка Йорданова Радкова -6-ти клас ОУ "Христо Ботев" с.Пирне

Гюра Борисова Рашкова

Радостин Николов Добрев

Емне Бейхан Мехмед

Ивайло Христов Христов

Поощрителна награди за най-оригинално послание Рахиме Бехчет Тефик-7 клас в ОУ „Св Св. Кирил и Методий“ с.Карагеоргиво

Поощрителна награди за най-оригинално техническо изпълнение на Хервет Фикри –IX клас, ПГСС „Златна нива“ гр.АйтосГалерия