‹ назадначало 11.02.2020
 

Участници в конкурса за изработване на брошура/диплянка на тема Безопасен интернет.


 За поредна година ние от МКБППМН-Айтос бяхме очаровани и впечатлени от креативността и възможностите на учениците от община Айтос, включили се в обявеният конкурс.

С удоволствие ще ви представим получените 21 оригинални дипляни/брошури и учениците изработили ги:

 

 1.  Ивайло Несторов Петров-IX а клас, СУ ,,Христо Ботев”   гр.Айтос –

 2. Пламена Атанасова-Х б клас СУ „Христо Ботев“ гр.Айтос

 3. Сунай Али – X б СУ"Христо Ботев" гр.Айтос

 4. Емре  Лютфен Идает-IX а клас СУ „Христо Ботев“ гр.Айтос

 5. Синан Ниязи-13г. , VII  клас ОУ,,Христо Ботев“ с.Пирне

 6. Шенгюл Юзеир –VI клас  ОУ“ Христо Ботев“, с. Пирне

 7.Павел Унаров-VI клас  ОУ“ Христо Ботев“, с. Пирне

 8. Анелия Тодорова-  VI клас ОУ“Христо Ботев“ с. Пирне

 9.  Георги Ламбов Митрев XIIклас ,  ПГСС"Златна нива", гр.Айтос

10. Цветелина Веселинова Стоянова - IXб клас ПГСС"Златна  нива",гр.Айтос

11. Митко Софиев Чакъров - VIIIа клас ПГСС"Златна нива", гр.Айтос

12.  Еда Сабри-IX а клас СУ „Христо Ботев“ гр.Айтос

13.    Синем Рамадан-X Б клас СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

14.  Бранимир Андонов-IX Б  клас СУ“Христо Ботев“ гр.Айтос

15. Марийо Ангелов -IX Б клас СУ“Христо Ботев“ гр.Айтос

16.  Гюлшен Мюмюн Кемил-  VII клас, на ОУ "Христо Ботев" с.Мъглен

17. Зейнеб Смаил Мехмед- VII клас, на ОУ "Христо Ботев" с. Мъглен

18. Неше Хасан Мехмед- VII клас, на ОУ "Христо Ботев"с. Мъглен

19. Самуел Пламенов-IX б СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр.Айтос

20. Еда Ерджан –IX а клас, СУ „Христо Ботев“ гр.Айтос

21. Лина Качарова- IX а клас, СУ „Христо Ботев“ гр.Айтос

22. Хасан Юмер – VIII в клас, ПГСС"Златна нива", гр.Айтос

23. Красимир Драганов- VIII б/в клас, ПГСС"Златна нива", гр.Айтос

24. Мийрем Мустафа-IX Б клас СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр.АйтосФайлове