‹ назадначало 29.10.2019
 

Трафикът на хора – съвременното робство


Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност той подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.

По повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафикът на хора по покана на МКБППМН – Айтос Росица Янева – секретар на комисията за борба с трафик на хора – Бургас гостува на учениците от Айтос.

На 28.10.2019г. с учениците от 11 клас на СУ „Н.Й.Вапцаров“ и учениците от 9 и 10 клас на СУ „Христо Ботев“  се проведоха срещи, на които учениците освен богата теоретична част, бяха запознати и с реални случи по които се работи в последните години в Бургас. Г-жа Янева подробно обясни,  механизмите за въвличане в трафик, тъй като България  освен страна на произход на жертви на трафик, но и поради географското си положение е и страна на транзит. Стратегическото й местоположение я прави особено уязвима по отношение на нелегалните канали не само за жертви на трафик, но и мигранти, които нелегално се опитват да прекосят държавните граници.

Бяха посочени видовете експлоатация и трафик по които освен реални примери, се получи и интересна дискусия, в която учениците споделя за случаи, в които са замесени техни близки или за които имат информация:

  • Трафик на хора с цел сексуална експлоатация;
  • Трафик на хора с цел трудова експлоатация;
  • Трафик на деца с цел просия, джебчийство и други нелегални дейности;
  • Трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им;
  • Трафик на хора с цел продажба на телесни органи, тъкани и яйцеклетки.

Г-жа Янева, даде практически насоки към младите хора за това къде да потърсят информация или помощ, ако те или за техни близки има съмнение, че са застрашени да бъдат въвлечени в трафик. Посланието й към младите хора от Айтос, бе да бъдат особено бдителни и критични, когато хора, които са от скоро в тяхното приятелско обкръжение, но започват да търсят прекалена близост, започват да предлагат подаръци и особено такива, които имат висок стандарт на живот, притежават скъпи вещи и аксесоари, без да имат официални доходи. 

Трафикантите са добре обучени, тъй като трафика на хора е изключително доходоносен бизнес за трафикантите, с печалби достигащи 31 млрд. евро годишно.  Целта е да бъде спечелено доверието, а и често се създават любовни отношения с жертвата, за да бъде по-лесна за манипулиране. За жертвите трафикът винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото ни този проблем звучи нереален или далечен, но истината е, че това е един от големите рискове в момента в световен мащаб.

 

Още снимкиТрафикът на хора - съвременното робствоГалерия