‹ назадначало 18.10.2020
 

Трафик на хора


 Къде има по-голяма опасност да попаднем на трафиканти - в социалната мрежа или в сайт за запознанство?

„За жалост Фейсбук изключително много се ползва от трафикантите. Създават се фалшиви профили на привлекателно момче, което изпраща покани за запознанства на момичета, проучва ги и пр. Мисля, че това е една много силна мрежа за зарибяване. Но не трябва да подценяваме и другите социални мрежи, които използват младите, като снап чат и др., както и възможностите за чат като уатс ап, чрез които трафикантите вече установяват контакт с потенциалните жертви. Има едно явление, което предшества трафика – т.нар. сексшантаж. Става дума за лице, което влиза в контакт с набелязана жертва. Започва да се държи предизвикателно пред камерата и подтиква жертвата да се съблича. Всичко това се заснема и кадрите се използват за изнудване или пък за склоняване към по- нататъшни порнографски действия, които биха могли да доведат и до трафик на хора. Това е много тревожна тенденция, която все по-често се използва в училищата и може да прерасне в трафик с цел сексуална експлоатация”.

ТРАФИКЪТ НА ХОРА

Представлява търговия с хора с цел модерно робство–експлоатация, принудителен труд, ограничаване на личната свобода, както и всички други действия, които са част от процеса на трафика /например набиране на жертви, транспортиране, укриване, задържане и др./. Трафикът на хора цели печалба или някаква друга изгода чрез експлоатирането на жертвата. Трафикът на хора е сериозно нарушение на правата на човека. На жертвите на трафик са отнети свободата на движение и свободата на избор; т.е. те не могат да контролират собствения си живот. Трафикът, познат още като „модерно робство”, поставя жертвите в позицията на роби, собственост на хората, които са ги купили.

ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ

Трафикът на хора се реализира на принципа на търсенето и предлагането.  От гледна точка на предлагането, причините които карат хората да търсят работа, възможност за обучение или нов живот.

Неравенството; Безработицата; Бедността; Социалното изключване; Войните; Политическата нестабилност; Домашното насилие; Липсата на образование; Липсата на информация;  Други

Методи на въвличане: Работа и/или образование в чужбина, влюбване и емоционална привързаност към трафиканта и/или намерения за женитба.

Най-уязвими са:  

Млади жени и момичета; 

Деца без родители и/или без подкрепяща семейна среда (напр. родители в чужбина); 

Мъже и жени в активна възраст (бездомни, безработни, с ниска степен на образованост и информираност) ;

Мъже и жени със здравни проблеми – физически и умствени.

Трафик на хора с цел сексуална експлоатация

Международен трафик и вътрешен трафик 

Елитна проституция, клубна проституция, проституция чрез интернет  улична проституция.

Жертви: Жени на възраст 18 – 35 г., най-често безработни, без доходи, ниско образовани, от проблемни семейства.

Трафик на хора с цел трудова експлоатация

Международен трафик и вътрешен трафик

Строителство, селско стопанство, домакинство, месарска и рибна промишленост.

Жертви: От слабо развитите икономически райони с висока безработица и ниско заплащане на полагания труд, с нисък социален статус, без професионална квалификация.

Трафик с цел просия и джебчийски кражби

Изградени на родов или кланов принцип, действащи в България и в чужбина.

Жертвите са: Деца 8-14 годишни, от ромски произход;  жертви с ментални и физически увреждания.

Предварително разпределение на ролите и задачите  извършителите са обвързани с роднински връзки или лични отношения  престъпните навици са семейна традиция на цели поколения.

Трафик на бременни жени с цел продажба на новородени.

Страна дестинация: Гърция. 

Основни региони на произход: Бургас, Сливен, Варна, Ямбол 

Жертви: Жени с нисък социален статус, необразовани, от ромската общност. 

Фактори: социални, икономически, психологически

Кои са потенциалните жертви?  Деца: децата са голяма рискова група, тъй като те все още нямат натрупан социален и емоционален опит, не могат да разпознават рисковите ситуации и следователно могат да бъдат лесно манипулирани. 

Млади хора: Привлечени най-вече чрез обещания за добре платена работа или обучение в чужбина. Тези млади хора стават най-често жертви на сексуална експлоатация (вкл. млади мъже), както и на трудова експлоатация. 

Възрастни хора: Най-често хора, които са трайно безработни търсят възможности за работа в големите градове в страната или в чужбина. Те често се оказват принудени да работят при условия, близки до робските, при минимално заплащане и нехигиенни условия на живот и труд.

Запомнете:  Преди да заминете, направете си услуга и проверете още един път, човекът който се представя за ваш приятел или познат.  Проверете дали имате следното: - Легитимен паспорт (лична карта); сигурно място, където ще отседнете след пристигането си; легитимна работна виза; законен и подписан договор за работа; билет за автобус или влак; начин да се свържете със семейството си в България; пари с които да преживеете два месеца; пари за спешно връщане в къщи; познания по езика на страната, в която отивате; номера на българското посолство в страната; ако пътувате през други страни и техните номера там; освен това, вече трябва да сте се свързали с посолството, за да им съобщите, че заминавате и да им кажете какво ще правите там. Ако не сте изпълнили всички условия от списъка, може би трябва отново да помислите над решението си да напуснете дома си.

Какво трябва да знаят младите потребители на социалните мрежи, както и техните родители? 

„Две са стратегиите за повишаване на информираността и превенция по линия на сексуална експлоатация. Механизми за въвличане - т. нар. любовник. Предупреждаваме ги да не са изключително доверчиви към хора, които не познават, да не публикуват снимките си, нито видеоматериали, тъй като биха могли да бъдат обект на изнудване. Ако предприемат пътуване в чужбина, да предупреждават своите близки, да имат уговорен ден и час, в който ще се чуват по телефона и да си изберат сигнална дума, с която в случай на беда да съобщят, че имат проблем. Това е нужно, защото трафикантите много често контролират контактите на жертвата с околния свят. Важно е никога да не предоставят на никого своите лични документи и при нужда да сигнализират в посолството на България или в Националната комисия за борба с трафик на хора. По линия на трудова експлоатация  предупреждаваме хората винаги да проучват условията на труд в съответната държава, да не се доверяват на обяви, които предлагат нереалистично високо заплащане. Ако ползват посредник, да проверят в сайта на Агенцията по заетостта дали той е лицензиран; никога да не си дават документите или мобилния телефон; да не подписват договор на език, който не познават; винаги да изискват да е на български език и при лоши условия на труд или дълги часове работа да сигнализират консулските служби или нас.”

 

ИЗТОЧНИЦИ:

„Трафик на хора”/Владимир Николов/ Прокуратура Република България/

„Трафиканти набелязват момичета с проблеми в семейството” Камелия Димитрова/ Информационен портал за неправителствени организации в България/