‹ назадначало 13.06.2018
 

Световен ден на околната среда


  На 5-ти юни, Световния ден на околната среда, бе награждаването на победителите в  конкурса за детска рисунка на тема „Младите еколози от училище „Атанас Манчев” в град Айтос в действие”.Целта на конкурса бе да се разшири детския кръгозор, като децата да научат и разберат повече за опазването на околната среда, за действията, които следва да се извършват с опасните отпадъци и по – конкретно с отпадъците от отработени масла. Конкурсът беше организиран от ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД, съвместно с Община Айтос, с която Организацията по оползотворяване на отработени масла има сключен „Договор за създаване на система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла на територията на Община Айтос”.
 
Конкурсът протече при голям интерес от страна на учениците.
Всички рисунки на участниците бяха изложени в коридорите на училището, като жури оцени и отличи най – добрите от тях.
 Награждаването се състоя в ОУ„Атанас Манчев”, гр. Айтос.
 На първо място победител в конкурса е  Добринка Ангелова Ангелова от V А клас, която получи като награда таблет.
 На второ място е класиран Борис Димитров Огнянов от VII А клас, който получи като награда слушалки.
 На трето място е класиран Ангел Йорданов Рашков от VI Б клас, който получи като награда очила за виртуална реалност.
Всички участници в конкурса получиха грамоти и лакомства, лично връчени от представители на организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕОО
 ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД работи активно и провежда комплекс от информационни и образователни дейности по изпълнение на условията, заложени в Разрешение № ООп – ОМ - 01 - 00/ 27.02.2013 г. и Решение № ООп – ОМ - 1 - 01/ 15.01.2018 г., за продължаване срока на Разрешението, издадени от Министъра на околната среда и водите, като организира и провежда различни мероприятия на територията на община Айтос, свързани с популяризирането на организираното разделно събиране на отпадъците от отработени масла, като прави съпричастни към мисията си и местната власт.
 „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД  и община Айтос благодарят на ОУ „Атанас Манчев” и на всички участници в конкурса за интересните идеи и за желанието, с което твориха!

 

Още снимки : Световен ден на околната среда

 Галерия