‹ назадначало 04.12.2019
 

Световен ден за борба със СПИН


На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. Датата е определена през 1988 година по инициатива на Световната здравна организация с цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН.

  Учениците от СУ „Христо Ботев“ и СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Айтос взеха активно участие в кампании по случай 1ви декември, които се реализираха на 2ри декември. Те с подкрепата на медицинските специалист в училищата, учители и МКБППМН раздавах на съученици и граждани предварително изработени тематични материали. Ученици от СУ „Христо Ботев“ посетиха и Община Айтос, като раздадоха на администрацията червени балони, червени лентички и малки книжки с информация по темата. Цел на реализираните кампании е да се даде достатъчно информация за СПИН, защото най-страшни са  невежеството и неоснователните страхове.

1.Какво всеки трябва да знае за СПИН

   Всеки от нас си мисли, че не може да бъде засегнат от коварни болести на нашето съвремие. Със сигурност по-голяма част от нас вярват, че правят всичко необходимо, за да се предпазят от заразяване с HIV.Но всъщност ние не бива да подценяваме така наречената „чума на xx век”, защото тя може да се промъкне в живота ни съвсем тихо и незабелязано като сянка и да не ни напусне до последния ни дъх. СПИН няма никакви възрастови, полови, расови, религиозни или етнически „предпочитания”. За болестта не е от значение дали сме хомо -, би - или хетеросексуални или наркотично зависими, тя атакува всички, които са непредпазливи.

    Най-ужасяващото е, че до днес не е открито лечение, а само възможности за облекчаване на страданието. Единствения начин да се предпазим е да научим повече за HIV и СПИН и да вземем всички възможни предпазни мерки.Появата на СПИН (синдром на придобитата имунна недостатъчност) е въведено през 1982г.

2..Какво е СПИН?

 СПИН или Синдром на придобитата имунна недостатъчност е нелечима болест, причинена от ХИВ (“придобит” означава нещо, което не е присъщо за тялото на пациента и е пренесено от други; “имунна недостатъчност” се отнася за отслабената възможност на имунната система да предотврати инфекции или болести и “синдром” е групата белези и симптоми, свързани с болестта). СПИН, който е съпътстван с множество допълнителни инфекции, наричани опортюнистични инфекции - обикновено тежки, като туберкулоза или пневмония, се проявява най-често в последния стадий на ХИВ инфекцията. Заразеният с ХИВ може да не развие СПИН от 8 до 10 години след заразяването. Този период може да е и много по-дълъг. 

3.Какво е ХИВ и как се разпространява?

 Какво е ХИВ? ХИВ означава вирус, причиняващ имунна недостатъчност в човека. Човек с ХИВ е инфектиран завинаги и може да зарази други хора. Вирусът атакува имунната система и бавно отслабва защитата на тялото срещу болести. Заразеният с ХИВ може да изглежда добре и да се чувства добре дълго време без да развие СПИН. 

 

Още снимки : Световен ден за борба със СпинГалерия