‹ назадначало 27.04.2018
 

Среща с ученици на СУ "Христо Ботев" на тема разпространение и наказателна отговорност за употребата и разпространението на наркотици


 На 21.04.2018г. секретарят на МКБППМН-Айтос Мария Костова и г-жа Николина Мирчева проведоха среща с ученици от 9 и 10 клас на СУ „Христо Ботев” с тема разпространение и наказателна отговорност за употребата и разпространението на наркотици. Наред с изложените теоретични материали свързани с основните видове наркотични вещества и членовете от наказателния кодекс имащи отношение към наркотичните вещества, по-голямата част от срещата премина като дискусия по въпроси интересуващи самите ученици. В това технологично и информационно време, до младите хора достига огромна информация, към която те имат критично мислене. Обсъдиха се случаи на ученици под влияние на наркотични вещества, които те са забелязвали и какво е тяхното отношение към това поведение. Споделиха своите страхове, да не бъдат въвлечени против волята си и подлъгани от по-опитни възрастни хора. Проявиха искрен интерес към дългосрочното въздействие което имат наркотичните вещества върху човешкия организъм. Интересът беше взаимен към обменената информация и си дадохме обещание това да не последната ни среща!Галерия