‹ назадначало 21.04.2017
 

Регламент за провеждане на ученически конкурс за карикатура на тема тютюнопушене


1. ОРГАНИЗАТОР: Община Айтос и МКБППМН гр. Айтос

2. ТЕМА НА КОНКУРСА – чрез техниките и методите на карикатурта, всеки участник да изрази своето виждане  и мнение за тютюнопушенето

3. ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ - 31 май „Световен ден без тютюнев дим“

 4.ЦЕЛ: Насърчаване творческото развитие на децата, създаване на интерес и желание на учениците да помислят за вредите от тютюнопушенето и пагубното им влияние както върху тях самите, така и върху околните.

 5.УЧАСТНИЦИ – разпределени в две възрастови групи

ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА от V-ти до VІІІ-ми КЛАС

ВТОРА ГРУПА – ДЕЦА от IX-ти доXII-ти КЛАС

6. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ:  Карикатурите си всички участници трябва да предадат до      22 май 2017г. в МКБППМН - Айтос в Дирекция „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт” (бившата сграда на АПК), ул. „Васил Левски” № 5, етаж 3,  стая 1 за Мария Костова- секретар МКБППМН

6.1. Участниците трябва да изпишат на гърба на карикатурата своето име и фамилия, навършени години, клас, училище, телефон и имена на учителя, съдействал при изработване на творбата.

Всеки ученик може да участва с от 1 до 3 броя карикатури.

До журиране ще се допускат само индивидуалните творби. Не се допускат карикатури, получени на електронен носител, изработени по електронен път или ксерокопия.

6. ЖУРИ -  Журито разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията рисунки, за всяка възрастова група.

7. НАГРАДИ и НАГРАЖДАВАНЕ - НА 31 МАЙ 2017Г. „Световен ден без тютюнев дим“ в сайта на МКБППМН гр. Айтос ще бъде качено класирането.   

Ще има официално награждаване за авторите на най-добрите творби, като отличените ученици ще бъдат уведомени на оставените от тях телефони за мястото на награждаването, където ще получат грамоти и атрактивни награди осигурени от кмета на община Айтос и МКБППМН.Галерия