‹ назадначало 24.04.2019
 

Регламент за провеждане на ученически конкурс за КОЛАЖ на тема ТЮТЮНОПУШЕНЕ


РЕГЛАМЕНТ

 за провеждане на ученически конкурс за

КОЛАЖ

на тема ТЮТЮНОПУШЕНЕ

ТЕМА

Община Айтос, МКБППМН - Айтос организират конкурс по повод

31 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Да бъде предоставена на учениците възможност да предадат своите чувства, настроение и вътрешни изживявания, свързани с тютюнопушенето чрез силата на собственото си въображение.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен и право на участие имат всички ученици, които биха желали да изразят своето становище по отношение на тютюнопушенето. Участието може да бъде индивидуално или в екип, като екипът не трябва да е от повече от 5 ученика от една възрастова група. Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА – ученици от V-ти до VІІІ-ми КЛАС

ВТОРА ГРУПА – ученици от IX-ти доXII-ти КЛАС

 

ИЗИСКВАНИЯ

  • Всеки ученик/екип може да участва с един колаж на хартиен насител;
  • От авторите се очаква да представят своето мнение и мисли за тютюнопушенето;
  • Участниците трябва да изпишат на гърба на колажа своето име и фамилия, навършени години, клас, училище, телефон за връзка.

 

КРАЕН СРОК

Крайният срок за изпращане на колажите e 22 май 2019г.

Колажът, трябва да се представи на място в МКБППМН - Айтос -Дирекция „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт” (бившата сграда на АПК), ул. „Васил Левски” № 5, етаж 3,  стая 1, за Мария Костова- секретар МКБППМН или на представител на училището, определен от директора /информация на тел. 0898553492/.

ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ

Комисията ще оцени получените колажи, като анонимността на авторите по време на оценката ще бъде запазена.

Критериите за оценка са:

  • придържане към темата на конкурса;
  • оригиналност на идеята и проявена фантазия;
  • проява на творчество и критично мислене;
  • сложност на изработката;
  • използване на множество различни материали и доброто им съчетание – разположение, оформление, правопис.

Творбите остават в МКБППМН Община Айтос, като участниците отстъпват всички права и разрешават разпространението и отпечатването  им върху различни материали, използвани от МКБППМН и община Айтос.

Комисията ще отличи три колажа във всяка възрастова група –за първо, второ и трето място. Победителите ще бъдат обявени на 31 май 2019 г. Авторите на най-добрите творби ще бъдат наградени, като  бъдат уведомени на оставените от тях телефони за мястото на награждаването, където ще получат грамоти и атрактивни награди, осигурени от кмета на община Айтос, МКБППМН. Информация за победителите ще бъде публикувана на сайта на Община Айтос, в сайта на МКБППМН-Айтос, както и във вестник „Народен приятел“.

 

Допълнителна информация за условията за участие може да получите на: mk_aitos@abv.bg и GSM 0898553492 – Мария Костова – секретар МКБППМН.