‹ назадначало 15.11.2016
 

16 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА


   На 16-ти ноември отбелязваме „Международния ден на толерантността”.

      Толерантността – едно толкова използвано днес понятие все още се нуждае от разбиране и обяснение. Тя трябва да е част от нас, да изпълва ежедневието ни. Толерантността е в основата на интелигентните и мирни човешки отношения. Тя е ценност и принцип на Европейската общност, от която сме част. Толерантността  като качество на личността се проявява, когато приемаме различните от нас, когато приемаме човека такъв, какъвто е, без значение от каква националност и вяра е, как изглежда, каква култура и традиции има.

        Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способността за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност.

        Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
      Безспорно това са хубави думи, правилни концепции, но следва логичният въпрос имат ли те почва у нас? И какво е тяхното изражение в ежедневието ни? 
        И ако досега не сме мислили над тези въпроси, може да го направим именно на 16 ноември. Да си отговорим с ръка на сърцето, лично за себе си. И ако това го правеха повече хора, на повече дати, а не само на тази – може би – животът би бил “по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден”. 
И тогава не бихме питали толерантен ли е “човекът във новото време” или не?!


ПРАВИЛА ЗА ТОЛЕРАНТНО  ОБЩУВАНЕ

-Уважавай събеседника.

-Старай се да разбираш за какво  говорят другите.

-Отстоявай собственото си  мнение тактично.                                                           

- Търси най-точните аргументи.

- Бъди справедлив.

-Признавай правото на другия.

-Изслушвай, не прекъсвай  събеседника.

-Стреми се да бъдеш учтив към всички.

Тази година по повод международния ден на толерантността МКБППМН-Айтос отпечата и разпространи в училищата на територията на гр. Айтос флаери, които да подпомогнат отбелязването на деня. Във всички училища по време на Час на класа ще бъдат обсъдени основните принципи на толерантността и на учениците ще бъдат дадени примери за толерантно поведение. Здравните мадиатори на гр. Айтос също са планира среща с ученици и младежи за обсъждане на основните принципи на толерантно поведение.