‹ назадначало 30.09.2017
 

Конкурс : 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора


 18 октомври е обявен  за Европейски ден за борба с трафика на хора,по този повод Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съвместно с  Община Айтос обявява конкурс за есе на тема по избор на ученика свързана с „Трафикът на хора“. Чрез обсъждането на проблема, писането на есета, разкази и други форми, децата по-лесно ще разпознаят заплахата или нарушението на техните права, включително и трафика на хора.
Трафикът на хора с основание е сред най-сериозните форми за потъпкване на човешките права на 21 век. В не малко случаи жертви на трафик стават хора, които не знаят правата си на жители на дадена страна. За да се избегнат подобни ситуации е необходимо запознаване на хората какви са техните неотчуждими права като човешки същества още от училище.Вид агресивно поведение е и насилието върху живи същества. Проявява се в различни разновидности, според това кои са неговите извършители и кои са жертвите. Чрез есетата могат да бъдат установени отношението и реакциите на младежите към проблемите.
Право на участие имат ученици от 8-12 клас,темите могат да бъдат предавани на Мария Костова- секретар МКБППМН  в Дирекция „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт” (бившата сграда на АПК), ул. „Васил Левски” № 5, етаж 3,  стая 1 за Мария Костова- секретар МКБППМН. Участниците трябва да изпишат в края на своето есе  име и фамилия, клас, училище, телефон.
 Краен срок за предаване на есе е 27.10.2017г.
Жури ще разгледа и определи спечелилите ученици,които ще бъдат наградени от Кмета на Община Айтос.Галерия