‹ назадначало 06.12.2019
 

Конкурс „КЛАС НА ГОДИНАТА“


 Община Айтос и МКБППМН обяви за първа година общински  конкурс „КЛАС НА ГОДИНАТА“, който ще се проведе в рамките на учебната 2019/2020година.

Покана за участие получиха всички училища на територията на община Айтос, които можеха да се включат  с класове от V до XII клас  по техен избор  и да покажат екипност, лична отговорност, активност, учебни постижения, качества и завоювани успехи в извънкласни дейности, проекти и състезания.

Целта на конкурса е да се стимулира и поощри изграждането на дейни ученически колективи, способни да проявяват инициатива, да работят в екип, да взимат активно участие в часовете, както и да се стимулира учебния процес.

С нашата инициатива ние целим:

–Свеждане до минимум на неизвинените и безпричинни отсъствия;

–Мотивиране на учениците към екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност;

–Сплотяване на ученическите колективи;

–Показване на нови инициативи и идеи;

–Повишаване на познавателната активност;

–Развитие на мотивацията за учене;

–Формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование;

–Развитие на ученическото самоуправление;

–Развитие и обогатяване на училищните традиции;

–Привличане на родители в учебно-възпитателния процес.

 

Предложенията и оценките за “Клас на годината” ще се извършват от представители на МКБППМН, съвместно класните ръководители. Класовете ще се оценяват по следните показатели:

•             Допуснат минимален брой неизвинени отсъствия;

•             Среден училищен успех на класа;

•             Постижения в спорта;

•             Участия и постижения в състезания и олимпиади;

•             Участия и отличия в конкурси, фестивали, т.н.;

•             Участие в извънкласни мероприятия;

•             Работа по проекти или в полза на обществото;

•             Липса на наказания от педагогически съвет или допуснати противообществени прояви;

 

За наша огромна радост заявление за участие подадоха 5 училища – СУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Айтос, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос, ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне и ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен.

В края на учебната година ще бъдат отличени най-добрите класове от двете възрастови групи и ще получат своите заслужени награди от кмета на Община Айтос.

Ние от МКБППМН пожелаваме на всички ученици и учители да имат една ползотворна, спокойна и творческа учебна година, защото ние вярваме, че образованието и стремежът към самоусъвършенстване трябва да бъдат движещите сили за всеки един от нас!