‹ назадначало 08.10.2019
 

КОНКУРС „КЛАС НА ГОДИНАТА“


Община Айтос и МКБППМН обявява конкурс „КЛАС НА ГОДИНАТА“, който ще се проведе в рамките на учебната 2019/2020година.

Призоваваме всички училища на територията на Община Айтос да се включат по техен избор с класове от V до XII кл. и да покажат екипност, лична отговорност, активност, учебни постижения, качества и завоювани успехи в извънкласни дейности, проекти и състезания.

Целта на конкурса е да се стимулира и поощри изграждането на дейни ученически колективи, способни да проявяват инициатива, да работят в екип, да взимат активно участие в часовете, както и да се стимулира учебния процес.

С нашата инициатива ние целим:

–Свеждане до минимум на неизвинените и безпричинни отсъствия;

–Мотивиране на учениците към екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност;

–Сплотяване на ученическите колективи;

–Показване на нови инициативи и идеи;

–Повишаване на познавателната активност;

–Развитие на мотивацията за учене;

–Формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование;

–Развитие на ученическото самоуправление;

–Развитие и обогатяване на училищните традиции;

–Привличане на родители в учебно-възпитателния процес.

 

Предложенията и оценките за “Клас на годината” ще се извършват от представители на МКБППМН, съвместно класните ръководители. Класовете ще се оценяват по следните показатели:

  • Допуснат минимален брой неизвинени отсъствия;
  • Среден училищен успех на класа;
  • Постижения в спорта;
  • Участия и постижения в състезания и олимпиади;
  • Участия и отличия в конкурси, фестивали, т.н.;
  • Участие в извънкласни мероприятия;
  • Работа по проекти или в полза на обществото;
  • Липса на наказания от педагогически съвет или допуснати противообществени прояви;
     

До 25.10.2019 год. всеки желаещ клас може да се включи в надпреварата чрез писмено МКБППМН заявление, попълнено от класния ръководител и подадено до на адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски” № 5, ет. 2, ст. 1 или на e-mai: mk_aitos@abv.bg

От кмета на Община Айтос за отличилите се класове ще има атрактивни награди

Допълнителна информация за условията за участие може да получите на: mk_aitos@abv.bg и GSM 0898553492 – Мария Костова – секретар МКБППМН

 Файлове

Галерия