‹ назадначало 11.02.2019
 

Кметът награди участниците в конкурса на МКБППМН - „От теб з@виси“


Кметът награди участниците в конкурса на МКБППМН - „От теб з@виси“,

посветен на Международния ден за безопасен интернет

На 15 януари 2019 г. Местната комисия з борба с противообществените прояти на малолетнитеи непълнолетните в Община Айтос обяви конкурс за мултимедийна презентация  на тема „От теб з@виси“. Конкурсът беше организиран по повод 5 февруари - Международен ден за безопасен интернет с цел да повиши сигурността и отговорностите на децата и младите хора в мрежата. На учениците от община Айтос беше предоставена възможността, чрез средствата на информационните и комуникационни технологии, да покажат знания, информираност, умения и компетентност. "С конкурса се опитахме да повишим знанията на учениците за безопасното използване на интернет и да ги насърчим към оригинално и новаторско виждане на проблема. Темата предизвика дискусия сред учениците за начините за справяне, предпазване и предотвратяване рисково поведение в мрежата", коментира инициативата Мария Костова - Секретар на МКБППМН - Айтос.

В конкурса участваха индивидуално и в екип ученици от 7 до 12 клас. В условията беше посочено, че "предимство ще имат презентациите, в които учениците проявят оригинално мислене, творчество и фантазия".

Най-атрактивните и оригинални мултимедийни презентации бяха излъчвани на информационния дисплей в сградата на Общината на 05.01.2018г. и бяха качени на сайта на МКБППМН - Айтос. Със съгласието на ръководствата на училищата и авторите на презентациите, най-добрата презентация ще бъде представена на ученици от 5-6 клас на същото училище. Изследванията показват, че децата в тази възраст са най-уязвимата група, за която съществува риск от измами, посегателства, кибер тормоз, секстинг, онлайн педофилия, пристрастяване, кражба на профили, радикализация, кражба на лични данни, насилие и др.

Жури избра най-добра презентация за всяко от участвалите училища, чиито автор/автори получиха награди и възможността да споделят своята презентация, знания и опит с по-малките ученици от тяхното училище. Всички от участниците получи грамота и награда от кмета на община Айтос Васил Едрев и МКБППМН. Отчитането на резулаттите и награждаването беше на 5 февруари т.г. в Заседателната зала на Община Айтос. Покана за участие в събитието МКБППМН- Айтос изпрати до всички участници и до техните ръководители, както и до директорите на учебните заведения

 

Още снимки : Кметът награди участниците в конкурса на МКБППМН - „От теб з@виси“,посветен на Международния ден за безопасен интернетГалерия