‹ назад ‹ Фотогалерияначало
 

Изкуството, което възпитава толерантност


По повод Деня на толерантността, Община Айтос, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ откупи спектакъла "Циганката" на Танцова формация „Петлите“ гр. Бургас. Галерия