‹ назадначало 01.06.2020
 

Историята на 1 юни и обявяването му за Международен ден за защита на децата


В почти всички държави по света се празнува Ден на детето или Ден на децата. Този празник е на различни дати и е по различен начин свързан с традицията на отделните държави.

Необходимостта от специална защита на правата на децата е провъзгласена за първи път в Женевската декларация за правата на децата от 1924 г. Човечеството трябва да даде на детето всичко, което има най - добро, вън от всякакви съображения за раса, народност и вяра:

1. Детето трябва да бъде поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно.

 2. Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, недоразвитите деца трябва да бъдат насърчени, заблудените деца трябва да бъдат вразумени, сираците и изоставените трябва да           бъдат подпомогнати и прибрани.

3. Детето трябва първо да получава помощ във време на беда.

4. Детето трябва да бъде подготвено да изкарва прехраната си и трябва да бъде защитено от всяко изкористяване.

 5. Детето трябва да бъде възпитавано в съзнание, че най-добрите си качества то трябва да употреби в услуга на своите братя."

Тази декларация е началото на дейността по закрилата на децата. България е приета за член на Международния съюз за закрилата на децата на 13 април 1925 г. За първи път Денят на детето се чества официално като Международен ден на детето през 1950 г. в 51 страни по света, а е учреден през 1949 г. с решение на Съвета на Международната демократична федерация на жените.

Международен ден на децата

Международният ден на децата е на 1- ви юни в почти всички страни от бившия Социалистически лагер. Води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се провежда през 1925 г. в  Женева (Швейцария). Веднага след това започва празнуването му в България на 8 май под патронажа на княгиния Евдокия и по-късно на съпругата на Борис III. В България след преврата през 1944г. новото му празнуване започва след 1949 г., когато Москва обявява, че 1 юни се приема за Международен ден за защита на децата. В страните с комунистически режими, празникът е наричан официално Международен ден за защита на децата. При честването се придава силна политическа окраска. След промяната на политическата система в тези страни празникът е съхранен. Този ден е един от най-запазените празници за децата.

Световен ден на децата

На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата. Тази дата, обаче, не е повсеместно възприета, тъй като голямото мнозинство от страните в света предпочитат да съхранят традициите си в честването на празника.

Семейството е най – добрата среда за израстване и отглеждане на всяко дете. Родителите са модел за подражание за децата си и трябва да се погрижат за себе си, за своите нужди и собствения си живот. Децата трябва да виждат това от своите родители. Добре информираните родители обаче, които биват насърчавани да поддържат близка емоционална връзка със своите деца и да оценяват своите собствени потребности като личности, имат много по-голям шанс да отгледат способни и истински щастливи деца.  С израстването си от дете, към възрастен се променят нашите отговорности и трябва да сме внимателни и прецизни в действията си, защото това са примерите, които даваме на децата си. Най-доброто, което можем да направим за децата си е да им осигурим образование и добър пример, който да следват!