‹ назадначало 23.01.2018
 

Информационен семинар за Толерантно отношение


 На 22.01.2018г. МКБППМН съвместно с представител на Комисията по дискриминация г-жа Ирина Иванова проведохме с учениците от 6тите класове на СУ "Н.Й.Вапцаров" и СУ "Христо Ботев" среща на тема ТОЛЕРАНТНОСТ. Учениците показаха добро познаване на темата и бързо свързаха толерантността със Добро отношение към по-слабите и различните, Уважение, Приемане на различните, Милосърдие. За шестокласниците по-интересна беше темата за дискриминацията и желаеха да разберат, кое поведение е дискриминационно. Те научиха, че ДИСКРИМИНАЦИЯ означава разграничаване, разделяне. Че днес с този термин се означава несправедливо, нетолерантно отношение на хора според техните пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно или имуществено положение и др.
 
Г-жа Иванова сподели примери от практиката и от сигнали към Комисията за дискриминация в гр. Бургас. Учениците също споделиха примери на дискриминиращо положение спрямо тях или спрямо техните родители /едно от децата сподели, как майка му вкъщи е разкала че на интервю за работа са я питали дали има малки деца и когато е отговорила положително, са и отказали назначението с мотив, че ще излиза често в болнични/. Такива сигнали се оказа, че никак не са малко и Комисията по дискриминация е разследвала  работодатели проявяващи дискриминация.Учениците бяха запознати и с политически системи, които са дисриминирали населението и са разделяли хората на черни и бели - белите са имали редица предимства, за разлика от черните - отделни квартали, кина, заведения за хранене и т.н. Тази тема предизвика дискусия сред учениците свързана с предразсъдъците и стериотипите с които често сме възпитавани.

Поради интереса към темата ние от МКБППМН поехме обещание за нови такива срещи с учениците!
 
 
 
 
 Галерия