‹ назадначало 19.10.2016
 

Информационен семинар


На 27 октомври 2016г. МКБППМН – гр. Айтос ще организира провеждането на информационен семинар предназначен за учениците от община Айтос във връзка с 18ти октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора.

Присъстващите ученици, педагогически съветници и учители ще бъдат запознати от Росица Янева – секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Бургас с актуални тенденции в престъплението, рискови ситуации за въвличане в трафик на хора и подходи при идентификацията жертви на трафик. На присъстващите ще бъдат раздадени материали, за да могат да споделят видяното и наученото сред своите съученици.

Цел на провежданото мероприятие е повишаване информираността както на учениците, така и на работещите специалисти с проблема на трафика на хора, новите тенденции и получаване на компетенции за разпознаване и предоставяне на адекватна помощ за  идентифицираните жертви.