‹ назадначало 20.10.2016
 

Футболен турнир „Спорт вместо насилие”


Във връзка с нарастващата агресивност сред подрастващите и търсене на различни форми на ангажиране времето и вниманието на учениците Община Айтос и МКБППМН-Айтос организират футболен турнир под мотото „Спорт вместо насилие”, който ще се проведе на 07.06.2016г. от 10ч. Целта е да се стимулират занимания със спорт и физическа активност за здраве сред учениците.

В заявилите участие 7 училища от община Айтос, ще бъдат включени  ученици,  които са извършители или имат склонност да извършват противообществени прояви, както и ученици от семейства със занижен родителски капацитет, социално слаби, с липсващ родител, многодетни семейства. Идеята на превантивната спортна кампания е да ангажираме деца, които имат поведенчески проблеми и обичайно остават изключени от груповите мероприятия, поради проблемното си поведение.

За всички участници Община Айтос и МКБППМН са осигурили множество награди- спортни екипи, топки, лакомства, грамоти и като на истински шампиони, медали. Галерия