‹ назадначало 11.02.2020
 

11 ФЕВРУАРИ 2020г. – Международен ден за безопасен интернет


Всички ние използваме Интернет непрекъснато в своето ежедневие, но трябва да сме наясно, че интернет има както много предимства така и недостатъци. Интернет, както телефона и телевизията е нещо съвсем обичайно за нашето ежедневие. Съществуват обаче разлики в използването му от различните поколения. По-често младите познават и ползват повечето възможности, които глобалната мрежа дава. За разлика от децата техните родители са свикнали да ползват компютъра основно като пишеща машина и по-бърза пощенска служба. Част от родителите въобще не се замислят за какво още може и се използва Интернет-средата. А друга част, която е по-запозната, изпитва ужас, че детето им е в опасност, когато е на компютъра. Всъщност децата са по-близо в представите си до реалния облик на глобалната мрежа, но при липса на обучение за опасностите в нея наистина са изложени на потенциални рискове.

 Най-честата и широко известна злоупотреба е кражбата на лични данни. Друг вид злоупотреба – разработване на специални вируси и зловредни програми, които проникват през мрежата в личните компютри и извличат от тях необходимата информация. Най-страшната злоупотреба за всеки родител в  Интернет обаче е събирането на лични данни за  непълнолетни им деца. Било то от индивидуални педофили, които се опитват след това да установят физически контакт с детето, които издирват уязвими деца с цел отвличане, трафик и въвличане в мрежите на детската проституция и изработване на детска порнография.Техниката и технологията в цялото човешко развитие винаги е била „нож с две остриета“. От една страна това е довело до изграждането на съвременната цивилизация с всички нейни удобства, а от друга – всяка нова технология е пораждала и неизвестни дотогава рискове.Начинът е предотвратяването на рисковете от новите технологии. Пример за това е сегашното влизане на Интернет в мобилната телефония, която скоро ще направи остарял принципът за компютъра в общото помещение – всяко дете ще носи Интернет в джоба си, което ще доведе до изострянето на опасността за децата в глобалната мрежа.

И въпреки горе описаните рискове, Интернет има и безспорно положителна страна, която от страх не трябва да бъде отричана или пренебрегвана. Съвременното дете от малко свиква да се намира в една обширна информационно-комуникационна среда, което му дава възможност да възприеме принципа за "учене през целия живот" като нещо естествено. Ако се стимулира и подкрепя неговото естествено любопитство, ползващото редовно Интернет дете може да има многократно по-голям информационен багаж от връстниците си, които са лишени от тази възможност. Освен за информация, Интернет все повече се превръща и в една реална среда за общуване. Благодарение на неговите възможности едно 15-годишно дете вече може да е натрупало немислим само допреди 10 години жизнен опит за различните човешки типове, характери, реакции, за груповите социални явления, на които се учи чрез общуването в Интернет със стотици други деца и възрастни. Все по-улеснените компютърни програми и приложения активизират и подхранват творческото начало – децата се състезават помежду си за изработване на уеб-страници, компютърни графични изображения, звукови и видео-файлове, а това са умения и навици, които ги правят по-конкурентни на пазара на труда на по-късен етап. Интернет е място, където човек може да получи информация, за всичко което го интересува. Може да гледа любим филм или да слуша любима песен. Всеки ученик може да намери материал за училище или да подготви своята домашна работа, да използва интернет за създаване на приятелства, понякога  се стига  и до любовни връзки и не са рядко семействата създали се благодарение на запознанство в някои от безбройните сайтове и програми. Децата вече трудно биха си представили своя живот  без Интернет. Безспорен е факта, че интернет е неразделна част от живота на съвременния човек.

Много е важно родителите да успеят да подготвят децата си за сблъска в интернет пространството, да ги подготвят за опасностите, които ги дебнат в този голям свят наречен Интернет. Особено важно  е всяко дете да бъде научено, че всичко случващо се в живота му трябва да бъде споделено с родителите си, защото наред с тези, които биха могли да му навредят в мрежата, съществуват и много други, които следят за неговата безопасност и биха направили всичко да го защитят!Галерия