‹ назадначало 27.02.2017
 

Ден на „Розовата фланелка"


На 22.02.2017г. в СУ „Н.Й.Вапцаров” бе отбелязан денят на „розовата фланелка” по провокативен и нестандартен за учениците начин. Училищното ръководство избра темата да бъде обсъдена с учениците от 8те класове, тъй като при тях се забелязвали най-често прояви на агресия в междуличностните им взаимоотношения. Първоначално секретарят на МКБППМН представи под форма на дискусия презентация за основните видове агресия. Учениците дискутираха каква може да бъде агресията, наблюдавали ли са в училище, какви са типичните черти на насилника и на жертвата. Те си припомниха, че агресията е поведение, което води до посегателство върху личността на другия, че тормоз е всяка форма на агресия, която е системна и повтаряща се във времето, че целта на тормозът е доминиране над другия и подронване на самочувствието и свободната му воля. Бяха дадени примери за физически и/ или психологически прояви на агресия и тормоз.

За по-реалистично съпреживяване на не леката тема за насилието, учениците от 11 клас бяха подготвили и представиха една кратка сцена на училищен тормоз – как в един клас плахо, слабо, бедно момче е обект на подигравки, тормоз - психически и физически от своите съученици. Как в ситуация на насилие участници са не само насилника и насилвания, но има и наблюдатели, подстрекатели, пасивни жертви, които не смеят нито да реагират, нито да се противопоставят. Учениците можаха да видят, как единствения вариант да се сложи край на училищната агресия е всички да се обединят и да защитят жертвата. Само заедно стават достатъчно силни!

Г-жа Лалева направи демонстрация на това, как външно всички ние сме еднакви, но вътрешно всеки носи своите травми и наранявания, като за онагледяване използва 2 ябълки. Едната бе наранявана физически и вербално, другата защитавана и пазена. Когато ги разряза едната бе сочна и бяла, другата загнила, почерняла и наранена. По същия начин когато някое дете бива изолирано и избягвано, тормозено и насилвано то формира у себе си една представа на неудачник, на недостоен човек (защото в тази възраст приемането от групата на връстниците е най-важно). Чувствата които ситуациите на тормоз се пораждат у жертвата могат да доведат не само до тежки психози, но и до желание да сложи край на живота си.

За учениците бяха подготвени и раздадени много материали имащи отношение по темата и съдържащи координати на институции, които биха могли да окажат подкрепа на децата станали жертва на агресия, както в училище, така и в дома или на улицата.

Като заключение е важно да кажем, че агресивното поведение е заучен модел за справяне в трудни ситуации, който децата научават в процеса на израстване. Ако ние сме агресивни към тях, помежду си, с колегите си, на пътя, не можем да очакваме от тях по-различно поведение. Агресията може да се ограничи не чрез наказания и санкция, а като научим детето от най-ранна възраст да осъзнава своите желания да контролира разрушителните си импулси, да се учи да разбира ближния си, да умее да прави компромиси, да общува и да разрешава конфликти си по ненасилствен начин.

ОТ НАС САМИТЕ ЗАВИСИ ДА КАЖЕМ СТОП НА АГРЕСИЯТА!
 

Още снимки Ден на „розовата фланелка"Галерия