‹ назадначало 28.02.2020
 

Ден на розовата фланелка


В сряда, 26 февруари 2020 г. отбелязваме ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА, ден срещу тормозът в училище. Всяка година в последната сряда на февруари отбелязваме международния Ден за борба с училищния тормоз. Всекидневно медиите и интернет  ни заливат с информация за тормоз, който се случва между съученици, между ученици и учители, учители и родители. За съжаления се наблюдава засилване и ескалиране на училищния тормоз, който променя и своята форма – от физически, през вербален, онлайн заплахи и изнудвания. В наши дни агресията е едно от най-срещаните явления сред подрастващото поколение.  Тя често е породена от гняв, безсилие, безпокойство,  ревност, липса на усещане за сигурност. Въпреки ангажираността на толкова много специалисти и институции се забелязва, че подрастващите нямат знания и умения как да реагират в трудна ситуация ситуацията, как да се защитят по ненасилствен начин, как да потърсят помощ и как да се излезе от цикъла на повтаряемост на агресивната ситуация.

Изключително е важно ние като възрастни, да проявяваме постоянен интерес към живота и интересите на детето, да го чуем и разберем неговото страдание, въпреки забързаното и напрегнато ежедневие и въпреки нежеланието му да споделя. Трябва да бъдем чувствителни към най-малките подсказки, че нещо у детето е променено, пречупено, стаено. Нека всички ние се обединим и вземем активно участие в борбата с училищния тормоз, нега споделяме отговорността, за да предотвратим и ограничим насилието.

Ние от МКБППМН гр.Айтос сме  готови да помогнем на всеки, който се чувства в опасност от тормоз, да помогнем на педагозите в училищата и родителите, ако темата за училищното насилие е предизвикателство и често срещано явление в тяхното ежедневие. Може да ни откриете на адрес гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5, етаж 2 и на e-mail- mk_aitos@abv.bg