‹ назадначало 28.03.2019
 

27.02.2019г. – Ден на розовата фланелка


  Въпреки усилията на множество институции да направят училището желана територия за учениците, всички ние става свидетели, дали преки или чрез средствата за масова информация, на чести случаи на насилие между ученици.
    Ето какво споделя експертът от МОН Татяна Предова - "През последната година се наблюдава тенденция на нарастване на тежките случаи на агресия и конфликти в образователната система. Не може да твърдим, че тези инциденти са характерни само за големите училища или за учениците в по-горна възрастова група, дори напротив. Последните инциденти са в малки училища, дори в малки населени места. Възрастовите граници падат. Вече се касае за деца в начална училищна възраст и дори в предучилищна“,4711 са били случаите на агресия в училищата през изтеклата 2016-2017 учебна година, свързани с физическо посегателство и психически тормоз. Това сочи статистика на Министерството на образованието и науката (МОН).Броят на случаите е с 455 повече от предходната година. Най-често учениците са използвали вербална агресия помежду си – 2805 пъти, която включва всякакъв тип обиди, псувни и цинизми, които учениците си разменят. 2111 пъти пък се е налагало учителите да въдворяват ред при сбиване или друга физическа разправа между деца и младежи.
   В желанието си да вникнем в проблематика на училищният тормоз и да потърсим идеи за справянето с него от самите ученици ние от МКБППМН-Айтос, съвместно инсп. ДПС  към РУ-Айтос и и директорите на училищата на територията на Община Айтос, които приеха нашата идея, поставихме в училищата по една кутия, в която учениците можеха анонимно да пускат своите предложения за справянето с агресията в собствените им училище.  Нашата цел бе да се даде възможност на учениците да споделят своите виждания за справяне с насилственото поведение в училище и да се направи проучване и опит за анализ на актуалното състояние на психо-социалния климат в училищата – кои са проблемните взаимоотношения и поведения, които учениците забелязват и какви са според тях възможностите за справяне с насилието.
 Предстои отварянето на кутиите и обобщаване на направените предложения на учениците!
     Ние от МКБППМН благодарим на директорите на училищата, които приеха нашата инициатива и поставих в училищата кутии за предложения за справяне с агресията и на всички ученици, които споделиха своите предложения, мисли и мнения по темата. Ние вярваме, че справянето с агресията е процес, който изисква екипна работа, който изисква търпение и подкрепа както на жертвите, така и на насилниците, които в крайна сметка са жертва на собствената си неспособност да се справят с възникналите им чувства, емоции и афекти!

 

Още снимки : 27.02.2019г.  – Ден на розовата фланелкаГалерия