‹ назадначало 23.02.2018
 

Болести и инфекции предавани по полов път


 В месеца на любовта ние от МКБППМН съвместно младежите от БЧК организирахме лекция и дискусия на тема Болести и инфекции предавани по полов път с учениците от деветите класове на СУ „Христо Ботев” и  СУ „Н.Й.Вапцаров”.
На 26.02.2018г. в три поредни часа, учениците от деветите класове на СУ „Христо Ботев” по интересен, провокативен начин си припомниха и получиха съвсем нова информация за ХИВ вируса, за СПИН и останалите полово предавани болести, както и какъв е основният начин за заразяване, какви са симптомите, как протича и как се лекува всяка от болестите.
 Това което безспорно предизвика най-голям интерес и в трита класа бяха разиграните хипотетични ситуации, в които може да изпадне всеки едни от нас със своя партньор. В тях се обсъждаха варианти за поведение и коя е най-добрата реакция, която би защитила нашето здраве и пълноценно развитие.
 Всички ученици получиха брошури и други материали предварително приготвени от МКБППМН и БЧК.
 Обсъдените отношения между момчетата и момичетата, реакциите на всеки в дадена ситуация (в зависимост от пола и нагласата му), различната  информация, която всеки има и която не винаги е вярна, страховете и притесненията на сега съзряващите ученици, доведе до изключително интересното протичане на проведеното мероприятие. Предстои същата тема да бъде обсъдена и с учениците на СУ „Н.Й.Вапцаров” през следващите дни.

 

Още снимки : Болести и инфекции предавани по полов пътГалерия