‹ назад ‹ Фотогалерияначало
 

Арт терапевтичен семинар на тема „Маските на агресията“ за работа с деца и юноши с агресивно поведение


На 8-9 април се проведе арт терапевтичен семинар на тема „Маските на агресията“ за работа с деца и юноши с агресивно поведение, гр. Бургас. Водещи бяха Доц. Д-р Диана Циркова и Елица Великова.В него взеха участие част от обществените възпитатели на МКБППМН гр.Айтос.Темата е изключително актуална и много поллезна в предвид днешната агресия  в българските училища. Семинарът „Маските на агресията” създава пространство за споделяне и дискусия на професионален опит с помощта на психоаналитичната теория и арт терапевтичните методи и подходи. Всяка тема включваше кратка теоретична и креативна част. Целта на обучението беше участниците да получат нови теоретични знания за осмисляне на собствения си професионален опит и развиване на умения за креативна, индивидуална и групова работа с деца, юноши и родители.Галерия