‹ назадначало 12.04.2017
 

Арт терапевтичен семинар на тема „Маските на агресията“ за работа с деца и юноши с агресивно поведение


На 8-9 април се проведе арт терапевтичен семинар на тема „Маските на агресията“ за работа с деца и юноши с агресивно поведение, гр. Бургас. Водещи бяха Доц. Д-р Диана Циркова и Елица Великова.В него взеха участие част от обществените възпитатели на МКБППМН гр.Айтос.Темата е изключително актуална и много поллезна в предвид днешната агресия  в българските училища. Семинарът „Маските на агресията” създава пространство за споделяне и дискусия на професионален опит с помощта на психоаналитичната теория и арт терапевтичните методи и подходи. Всяка тема включваше кратка теоретична и креативна част. Целта на обучението беше участниците да получат нови теоретични знания за осмисляне на собствения си професионален опит и развиване на умения за креативна, индивидуална и групова работа с деца, юноши и родители.

Семинарът включва:

· Базисна теоретична подготовка за смисъла и интерпретирането на агресията в човешкия живот

· Практически подходи за анализ и интервенции при агресивно поведение на деца и юноши

· Практически умения за съчетаване на креативни занимания и превантивни обучения с цел редуциране на агресивните прояви в детската група

· Арт-терапевтични подходи за работа с травми

Тема 1. Мястото на агресията в детското развитие. Корените на агресията, антисоциалната тенденция в нормалното развитие.

Теоретична част: работа с текстове на Д.Уиникът. Креативна част - изработване на “Маската на агресията”

Тема 2. Връзката между агресията и емоционалното развитие – норма и патология

Теоретична част: работа с текстове на Ана Фройд. Креативна част - Пластичните визуални изкуства като отдушник – работа с глина.

Тема 3. Агресията и нейната роля в изграждането на обектните отношения

Теоретична част: работа с текстове на М.Клайн, Р.Шпиц. Креативна част – “Да се поставиш в обувките на другия” – драматерапия и креативно писане (storyboard).

Тема 4. Мястото на агресията през юношеството. Нормална и патологична агресивност през юношеството. Криминалната тенденция в нормалното развитие

Теоретична част: работа с текстове на Патрик Деларош, Д.Уиникът.Креативна част – изработване на графити.

Тема 5. Юноши с противообществени прояви. Актът на преминаване към действие. Специфика при интервюирането на юношите и техните родители.

Теоретична част: работа с текстове на Патрик Деларош. Креативна част – да се свържеш със силата и вътрешните ресурси – арт терапевтични практики.

Семинарът премина изключително интересно предвид практическата част ,много добра дискусия между участниците,всички споделяха работата си и трудностите,който срещат  в своята работа.Обучителният семинар  „Маските на агресията“ и темите“:

1.Мястото на агресията в детското развитие.

2.Връзката между агресията и емоционалното развитие-норма и патология.

3.Агресията и нейната роля в изграждането на обектните отношения.

4.Мястото на агресията през юношеството

5.Юноши с противообществени прояви.Актът на преминаване към действие.

 ще ни помогнат за превенция на агресията   и за засилване на сигурността в образователните институции.

Още снимки : Арт терапевтичен семинар на тема „Маските на агресията“ за работа с деца и юноши с агресивно поведениеГалерия