‹ назадначало 29.03.2020
 

Анкета за родители


Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, затварянето на училищата до 13 април, и стартирането на дистанционно обучение, МКБППМН гр. Айтос си постави за задача да анкетира родители с цел да установи нагласата им по отношение на взаимодействие и организация на обучение в дигитална среда.

            Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. 

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с подкрепата на родителите и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на училището. 
 

  Анкета за родители  „Организация и взаимоотношения по време  учебния процес при дистанционна форма на обучение"  -  виж тук