Последни новини

 

Първи декември е Световният ден за борба със СПИН

В Община Айтос деня бе отбелязан чрез кампании по училищата осъществени в сътрудничество с младежите от БЧК, медицинските специалисти по училищата и МКБППМН.

  прочети още
 

Трафикът на хора

Във връзка с кампаниите по превенция осъществявани от МКБППМН с цел запознаване на учениците с рисковите поведния на 19ти ноември в заседателната зала на Община Айтос бе проведена среща с учениците от 9 клас на СУ „Христо Ботев”, представител на Областна дирекция „Гранична полиция” и инспектор ДПС към РУ - Айтос Нели Георгиева.

  прочети още
 

Безопасността по пътищата - наша обща отговорност

Огромни благодарности на всички, които ни подкрепиха и за които превенцията не е маловажно деяние, въпреки че няма измерими резултати и нека не забравяме, че безопасността на децата ни е в нашите собствени ръце!

  прочети още
 

18 октомври - Европейският ден за борба с трафика на хора

За поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е обявен през 2007г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини, като важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

  прочети още
 

ПРЕЗ ОКТОМВРИ - КАМПАНИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ В АЙТОС

По повод празника на Айтос - Димитровден, през м. октомври т.г., в града се провежда Кампания за пътна безопасност...

  прочети още